Hakkmzda


 

شرکت صرافی اطلس از سال 1992 میلادی به مشتریان عزیز خدمات عرضه می کند. این صرافی  با کادر توانمند و مجرب خود   درحداقل زمان کلیه خدمات ارزی  را برای شما ارائه می  دهد  و با همراهی شما در این مسیر هر روز با ثبات کامل  به خدمات خود ادامه  خواهیم داد.

هدف شرکت صرافی اطلس ثبات در قیمت ارز و اعتماد و خدمات طویل المدت برای مشتریان عزیز است شرکت صرافی  اطلس با سهولت  نیازهای ارزی شما را بصورت حواله ، رایانه ای ( بانک و یا بانک مرکزی ) نقدی  به شرکت های مختلف در جهان تامین می نماید.